Fiskekort ved Laksfors

I sommersesongen tilbyr vi vår eksklusive "laksepakke" som inkluderer overnatting på Laksfors Villa og tilgang til fiske i Laksforskulpen.

Vald 12 Laksfors
Vi tilbyr "laksepakker" som ukesopphold samt mulighet for 3 - 4-dagers opphold. Vi tilbyr båtutleie dersom du ønsker det. 

Kontakt oss dersom du ønsker tilbud på "laksepakke".

Vald 13 Laksfors - høgmo - Granlia
Ønsker du å prøve fiskelykken ovenfor Laksforsen, er det muligheter for å kjøpe seg fiskekort på www.inatur.no og vald 13 Laksfors - Høgmo - Granlia. Vi må forholde oss til fiskekvoten vi har fått tildelt, og kommer til å legge ut fiskekort etterhvert. 

Etter at elva ble smittet med Gyrodactylus salaris ble laksetrappa stengt ved Laksfors for å hindre spredning videre opp i elva. Det har av den grunn vært lite fiske ovenfor fossen, men det er gode fiskeplasser for både flue og sluk. Det er lett å komme seg ned til elva, både på østsiden (ved E6) og vestsiden (Turmovegen).

Fiske i Vefsna
Fiskekort i de ulike fiskevald fåes kjøpt på www.inatur.no. Informasjon om de ulike vald finner dere på www.lakseelver.no.

Elvebredden på Vefsna, Laksforskulpen
Laksefisker med laks

Relaterte artikler