L

Laksfors Villa
Laksforsvegen 22
8680 TROFORS

Telefon 415 44093 

E-post: laksfors@online.no

w

Velkommen til Laksfors Villa!

Gå i de engelske lord­enes fotspor og se laksen hoppe! Til Laksfors kommer du for å fiske i Vefsna – en av Norges beste lakse­elver.

28.02.201913:23 Janne Auby