Velkommen til Laksfors Villa!

Gå i de engelske lord­enes fotspor og se laksen hoppe! Til Laksfors kommer du for å fiske i Vefsna – en av Norges beste lakse­elver.