Vefsna – en av Norges beste lakseelver

Vefsna er en av Norges beste lakseelver. Laksfors Villa har fiskerett i Vefsna og når du bor på ”Engelskvillaen” har du anledning til å fiske både fra land og båt.

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige, og strekker seg over 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen.

Vefsna og tilhørende elver har gode oppvekst- og gyteområder for laksen. Da Gyro-smitten ble oppdaget, ble laksetrappa i Laksforsen stengt for å hindre videre smitte oppover i elva. Dette resulterte i at laksefiske ovenfor uteble. Nå er elva friskmeldt, laksetrappa er åpnet og fra 2019 kan vi igjen se ivrige laksefiskere i hele Vefsna.

Mer informasjon om Vefsna og fiskekort finner du her.

Fiskeregler for Vefsna finner du her.

Mann med stor laks i Vefsna med Laksfors Villa i bakgrunnen
Mann som fisker i elva Vefsna
Sarah Aakerøy Johansen
Laksfors Villa ved Vefsna

Relaterte artikler